Home

Organisatie

Malehoeklaan 1

8310 Sint-Kruis (Brugge)


050 / 35.62.64 (kantooruren)

vandille.guido@gmail.comTel.

e-mail

ROMMEL- EN BROCANTEMARKT

 


Geachte deelnemer / standhouder,

Onze jaarlijkse rommel- en brocantemarkt heeft dit jaar plaats op zondag 25/06/2023.

Zoals ieder jaar krijgen de deelnemers/standhouders van vorig jaar de eerste kans omeen standplaats op het parcours te reserveren.

De prijs per standplaats van 6 m (zes lopende meter) is € 15. Je kunt meerdere standplaatsen (van 6 m) aanvragen. Bv. 2 standplaatsen = 12 m, 3 standplaatsen = 18m, enz. De standplaatsen worden toegekend op basis van de chronologische volgorde van betaling.

Richtlijnen en informatie

De toegang tot het parcours wordt gegeven om 06.00 u (’s morgens).

In het Malle Malefeest / Rommel- en brocantemarkt-reglement lees je o.m. wat je mag en wat je niet mag verkopen. Lees het reglement aandachtig. Door je in te schrijven en te betalen, verklaar je dat je kennis hebt genomen van het reglement en dat je het aanvaardt.

Ambulante activiteiten

 

Deelname aan de rommelmarkt is onderworpen aan de geldende wetgeving. In de publicatie “Een nieuw tijdperk voor de ambulante activiteiten - De wet van 4 juli 2005”, werd de wetgeving toegelicht.

Standplaatsen dienen, behoudens uitzonderlijke omstandigheden (o.m. noodgeval,bevel van orde- en hulpdiensten) ingenomen te worden tot minimum 18.00 u. Dit om deorde op en het aanzicht van het parcours te bewaren. Vroegtijdige vertrekkers hinderen immers te veel de wandelende bezoekers en maken gaten in de standenbezetting. Elke deelnemer/standhouder verwacht tenslotte toch ook een ordelijk gevuld parcours.

Op het parcours, o.m. op de straathoeken, kunnen er door de gemeente wijzigingen zijn aangebracht waardoor een (vorige) standplaats er enigszins anders kan uitzien.

Je kan enkel inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website van Malle Malefeest.

Indien je vorig jaar deelnam, vermeld dan ook je referentienummer dat op de toegestuurde e-mail/brief is vermeld. Dit nummer is geen standplaatsnummer. Het referentienummer geeft je, bij de toekenning van de standplaatsen, de eerste kans op je standplaats(en) van vorig jaar.

Betaling

Je inschrijving bevestig je door betaling vóór 1 juni 2023  van het standgeld op rekeningnummer

BE60 7551 2729 4870 (BIC: AXABBE22 - bij AXA bank) op naam van Malle Malefeest / Rommel- en brocantemarkt / 8310 Sint-Kruis. In de mededeling vermeld je ofwel het ontvangen referentienummer, ofwel 'nieuwe deelnemer'.

Na 30 mei 2023 worden alle niet-betaalde standplaatsen vrijgegeven.

Ter herinnering: deelname kan enkel na betaling van het standgeld!

Je inschrijvingsbewijs met je standplaatsnummer(s) zul je vanaf 15 juni 2023 via e-mail of per post ontvangen.

De inrichters van de Malle Malefeest / Rommel- en brocantemarkt danken je voor je medewerking en hopen je op zondag 25/06/2023 te mogen begroeten.